Vår vision - Tillsammans skapar vi möjligheter


Välkommen till Samordningsförbundet Älv & Kust!Jonas Arngården avtackas

Jonas Arngården har varit med i Samordningsförbundet från starten i Kungälv 2008 och varit ett stort stöd och bollplank för vår utveckling i kommunen. Igår lämnade han över stafettpinnen till Lena Arnfelt och avtackades under vårens sista lokala ledningsgrupp. Stort tack till dig Jonas för den här tiden!

2018-05-16Omgång nummer 2 av Försäkringsmedicinsk utbildning

Idag är vi i ett soligt Stenungsund och kör utbildningsomgång nummer 2 i Försäkringsmedicinska grunder tillsammans med Försäkringskassan. Vi hoppas på en bra dag med mycket dialog och många frågor.

2018-05-08Försäkringsmedicinsk utbildning

Idag är vi på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för en utbildningsdag inom Försäkringsmedicinska grunder där handläggare från socialtjänsten deltar. Cecilia Sundh från Utbildningskontoret och Lars Persson FMR (försäkringsmedicinsk rådgivare) på Försäkringskassan ger information och håller i dialoger i syfte att öka kunskap och förståelse för ett viktigt ämne. Nästa vecka har vi ytterligare ett tillälle i Stenungsund så alla handläggare på socialtjänsten i våra fem medlemskommuner har möjlighet att vara med.

2018-05-02Nationell Finsam konferens 2018

17 och 18 april genomfördes den årliga nationella Finsamkonferensen på Clarion Post i Göteborg, i år med temat Ett hållbart samhälle genom samverkan. Cirka 600 personer från våra olika medlemmar och från olika Samordningsförbund träffades under två dagar för inspirerande seminarier och föreläsningar. Det är också ett bra tillfälle för att nätverka med liksinnade engagerade kollegor i samverkansvärlden!

2018-04-19AKTIV i Alekuriren

Även Alekuriren har gjort ett reportage om AKTIV

Länk: Här kan du läsa reportaget i Alekuriren om AKTIV

2018-03-15


» Se tidigare nyheter.