Copy
View this email in your browser

Nytt år, nytt namn och nya lokaler...

Så här i slutet av 2017 är det dags att summera ihop ett händelserikt år för Samordningsförbundet Ale Kungälv Stenungsund och Tjörn (AKST) och Samordningsförbundet Öckerö.

Under året har vi bland annat startat upp Samverkanscentrum (SC) i Kungälv, en samlokaliserad verksamhet som arbetar med individer som kräver utökad samverkan mellan myndigheter och vård för att bryta ett utanförskap och för att dem ska nå en hållbar försörjning. Efter två månaders arbete har SC redan fått ut två personer i arbete och två personer som kommer ut i arbete inom kort, ett fantastiskt resultat! Detta bekräftar att det händer saker när vi samverkar med varandra! Läs mer om Samverkanscentrum och andra nyheter på vår hemsida.

På Öckerö har Samverkansteamet kommit igång bra, vi har ett kompetent och engagerat handläggarteam och under hösten har vi börjat arbeta med de remisser som kommit in. Det känns bra att vi nu är igång på riktigt och jobbar med deltagare i teamet!

Under kommande år händer det mycket hos oss! I januari startar första gruppen med KUR - Kulturunderstödd rehabilitering, i Stenungsund och Tjörn. Under våren kommer vi presentera vårt nya förebyggande- och hälsoinriktade projekt AKTIV och AKTIV+, som kommer att startas upp i Ale och Kungälv som denna gång är pilotkommuner. Mer om dessa aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida inom kort. 

1 januari 2018 upphör Samordningsförbundet Öckerö för att istället gå ihop med Samordningsförbundet AKST. Tillsammans bildar vi Samordningsförbundet Älv & Kust och vår nya logga ser ni här ovan. Vi har tillsammans med styrelsen och våra lokala ledningsgrupper startat upp ett visions- och värdegrundsarbete för det nya förbundet som kommer pågå under 2018. Från och med mars 2018 kommer vi också finnas i nya lokaler i Kungälv då vi av flera skäl varit tvungna att flytta kontoret till Rollsbo, Bilgatan 20. Under 2018 firar vi också 10 års jubileum vilket vi kommer fira stort torsdagen den 29 november! Mer information kommer längre fram men reservera gärna denna dag redan nu.

Eftersom det är mycket på gång hos oss vill vi passa på att tipsa er om hemsidan och vår facebook sida som uppdateras med nyheter och information kontinuerligt. Sprid gärna detta nyhetsbrev i din organisation så fler får möjlighet att lära sig mer om oss.

Årets sista nyhetsbrev som berättar lite om vad som hände på Samordningsförbundets dag den 16 oktober kan du läsa här.

Men till sist vill vi passa på att tacka för ett riktigt gott samarbete under året och vi alla ser fram emot ett mycket spännande 2018!

 

God Jul och Gott Nytt År önskas av
 

Jan Sammels       Arne Lernhag            Per Liljebäck          AnnKatrin Österman

ord SoF AKST     ord SoF Öckerö         Förbundschef         bitr. Förbundschef
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn · Västra gatan 64 · Kungälv 442 31 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp