Välkommen till Samordningsförbundet Älv & Kust!Informationsfolder för AKTIV

Om du är intresserad av vårt nya projekt AKTIV som startar i januari kan du läsa mer om det här!

Dokument: Informationsfolder AKTIVDå var vi igång igen!

Nu rivstartar vi 2018 med ett helt nytt namn och ny hemsida! Vi ser fram emot en intensiv vår med flera nya aktiviteter som startar upp och en flytt till större och bättre lokaler i slutet av februari! Följ oss här och på vår Facebooksida för att hålla dig uppdaterarad.God Jul och Gott Nytt År

Då var det dags att önska God Jul och Gott Nytt År från oss alla till er alla!

Vi tackar för ett gott samarbete under året och ser fram emot en spännande vår i det nya förbundet, Älv & Kust!

I januari möter ni en ny hemsida där vi kontinuerligt lägger upp nyheter. Hoppas ni alla får en vilsam och härlig ledighet!

Här kan ni ta del av vårt senaste nyhetsbrev.

Dokument: Julhälsning från SamordningsförbundetVerksamhetsmöte och avtackning av Lotta

Idag har vi avnjutit en härlig jullunch på Kafé Kongelf och även passat på att ha ett verksamhetsmöte. I samband med mötet tackade vi av Ann-Charlotte Gråberg Stenberg som under ett år varit processledare för Samverkanscentrum Kungälv. Samverkanscentrum slog upp portarna i oktober och har redan fått ut två personer i egen försörjning och har ytterligare ett par personer på gång ut i egen försörjning vilket är ett fantastiskt resultat! Vi tackar Lotta för ett mycket gott arbete under året och önskar henne fortsatt lycka till i nya utmaningar på Arbetsförmedlingen.Älv- och Kustbladet november 2017

Här kommer senaste Älv och Kustbladet som bland annat berättar lite om den föreläsning som Hasse Carlsson höll för oss på Samordningsförbundets dag 16 oktober på Nordiska Folkhögskolan.

Dokument: Läs Älv och KustbladetStyrelsemöte och Verksamhetsplanering

Nu har våra lokala ledningsgrupper och styrelsens tillsammans haft en dag som ägnades åt verksamhetsplanering på Fars Hatt i Kungälv. Det blev en aktiv och engagerad förmiddag som ägnades åt grupparbete och uppstart av ett visions- och värdegrundsarbete för Samordningsförbundet Älv & Kust som vi heter från 1 januari.KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Den 9 januari startar vi upp vår nya verksamhet KUR - Kulturunderstödd rehabilitering. Vi börjar med detta i Stenungsund och Tjörn som blir våra pilotkommuner. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuda ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt kul och hoppas kunna starta upp KUR i alla våra kommuner framöver. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.Konferens för Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor

Idag är vi i Ale kommun och pratar om Samordningsförbundet och lyckad samverkan för Riksnätverket för Arbetsmarknadsfrågor! Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Ale har vi under många år bedrivit en framgångsrik samverkan och lokalerna vi vistas i är ett exempel på detta - ett arbetsintegrerat företag, Ahlafors Fabriker, där konferensverksamhet och restaurang ligger i genuin miljö!Samordningsförbundets dag på Nordiska Folkhögskolan

Den 16 oktober hade vi Samordningsförbundets dag på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv! På förmiddagen bjöds nära 100 personer på en föreläsning med Hasse Carlsson. Tre timmar med många skratt och härlig stämning! Efter en god lunch hade våra styrelser i Ale Kungälv Stenungsund Tjörn samt Öckerö ett gemensamt styrelsemöte. På dagordningen stod fortsatt arbete med vår sammanslagning och uppstart av vårt visionsarbete.Klicka för större bild

Samverkanscentrum Kungälv har slagit upp portarna

Samverkanscentrum Kungälv har från och med 2 oktober officiellt startat sitt samarbete och idag finns teamet på Västra Gatan 64. Samverkanscentrum kommer arbeta med målgruppen individer i åldern 30-64 år som kräver utökad samverkan mellan myndigheter och vård för att bryta utanförskap och nå en hållbar försörjning. Tanken med Samverkanscentrum Kungälv är att personal främst från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kungälvs Kommun samlokaliserar sig ett par dagar i veckan för att på så sätt bättre kunna möta och tillgodose behoven vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering samt öka tillgängligheten av olika kompetenser. Primärvård och Psykiatri kommer att medverka vid behov.

Teamet består av : Agneta Svensson Arbetsterapeut Arbetsmarknadsenheten Kungälvs Kommun, Lotta Gråberg Stenberg Processledare Samverkanscentrum Samordningsförbundet, Anna Ekberg Rehabhandläggare Kungälvs Kommun, Emma Lindén Personlig handläggare Försäkringskassan samt Louise Andersson Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen som saknas på bilden.

Läs mer om Samverkanscentrum i länken.

Dokument: Information om Samverkanscentrum KungälvMentorskap - att utvecklas tillsammans

Att öppna upp en arbetsplats för personer som står utanför arbetsmarknaden kan kräva kunskap, stöd och tätt samarbete. Därför har vi gått ihop med fem andra Samordningsförbund och gemensamt tagit fram en mentorskapsutbildning som ger våra arbetsgivare verktyg och kunskap i detta viktiga arbete. Är du arbetsgivare och vill veta mer, gå då in på länken till hemsidan där du får mer information. På Facebook finns mer information på sidan, Mentorskap -att utvecklas tillsammans.

Har du frågor och funderingar är du självklart välkommen att höra av dig till oss! Trevlig helg önskar vi!

Länk: Mer information om MentorskapFredrik, vår nya Hälsoutvecklare

Vi är glada över att få en ny kollega i gänget från och med 1 december! Fredrik Thomsen blir vår Hälsoutvecklare och han kommer närmast från Arbetsförmedlingen. Fredrik kommer att arbeta med vår nya hälsofrämjande insats Aktiv & Aktiv+, med mål att öka hälsolitteracitet (”förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa”). Varmt välkommen Fredrik!Arbetskonferens, Föreläsning och Framtidsgrupp...

Denna vecka har vi hunnit med mycket på Samordningsförbundet. Vårt handläggarteam som ska starta upp Samverkanscentrum i Kungälv är nu på arbetskonferens på Björholmens Marina. Vi ser fram emot att deras arbete startar den 1 oktober.

Igår bjöd vi tillsammans med Simba och VG Region in till två föreläsningar med Mats Börjesson, hjärtläkare och professor i idrottsfysiologi på Sahlgrenska Akademin och föreståndare för KHP. Båda föreläsningarna var välbesökta av åhörare som ville höra mer om vikten av fysisk aktivitet och sanningen om hur lite vi faktiskt rör oss. Mats poängterade hur viktigt arbetet är med FYSS/FaR vilket för oss kändes extra bra då detta är något vi redan jobbar med idag och kommer utveckla ytterligare framöver.

I onsdags bjöd Kungälvs kommun in till möte i Framtidsgruppen. Ett viktigt och spännande forum där kommunen möter ett antal representanter från samhällets övriga aktörer i syfte att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun.Klicka för större bild

Avtackning av medarbetare

I förra veckan tackade vi av vår rehabvägledare Lars-Åke Engman som arbetat hos oss i flera år, i flera omgångar och med olika projekt, nu senast i Samverkansteamet. Lasse går tillbaka till Arbetsförmedlingen och nya utmaningar där.

Samtidigt lämnar Annica Samuelsson sin anställning i Kungälvs kommun där hon till viss del även arbetat med Mentorskap för Samordningsförbundet. Annica kommer nu på heltid ägna sig åt Mentorskapsarbetet men i Göteborg.

Vi tackar båda för den tid och det fina arbete de gjort hos oss och önskar fortsatt lycka till!Välkommen höst

Då var all personal på plats igen efter sommarledigheten och vi ser fram emot en spännande men intensiv höst.

Vi har förstärkt vårt Samverkansteam med Victoria Öberg som precis har börjat som rehabvägledare. Victoria kommer från Arbetsförmedlingen men har lång erfarenhet även från Försäkringskassan. Och Malin Jaconelli börjar som rehabvägledare på Framsteget 1 september. Malin kommer Försäkringskassan men har även varit en tid på Arbetsförmedlingen. Vi är glada över våra nya kollegor och hälsar dem hjärtligt välkomna till oss!Älv- och Kustbladet juni 2017

Här finns senaste numret av Älv och Kustbladet med information från vårt Samordningsförbund.

Dokument: Älv och KustbladetMetoddag

Idag har vårt Samverkansteam och biträdande förbundschef pratat metodutveckling och utvärdering tillsammans med handläggarteamet i Stenungsund och Tjörn. Den tiden som avsätts för reflektion och förbättringsarbete är väl investerad tid!