Startsida - Försäkringsmedicinsk utbildning

Idag är vi på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för en utbildningsdag inom Försäkringsmedicinska grunder där handläggare från socialtjänsten deltar. Cecilia Sundh från Utbildningskontoret och Lars Persson FMR (försäkringsmedicinsk rådgivare) på Försäkringskassan ger information och håller i dialoger i syfte att öka kunskap och förståelse för ett viktigt ämne. Nästa vecka har vi ytterligare ett tillälle i Stenungsund så alla handläggare på socialtjänsten i våra fem medlemskommuner har möjlighet att vara med.


« Tillbaka