Tillsammans skapar vi möjligheter


Startsida - Dialogdag om Jämställdhet

Idag har delar av styrelsen och lokala ledningsgrupper träffats på Stenungsbaden för att ha en dag med dialoger och kompetensutveckling med fokus på Jämställdhet. Charlotte Axelsson, förbundschef SoF Insjöriket höll en inspirerande och tankeväckande dag för oss vilket gör att vi även på ledningsnivå kan fortsätta bedriva det jämställdhetsarbete vi arbetar med i förbundet.


« Tillbaka