Styrande dokument


Här finns de styrande dokument vi utgår från i vårt arbete.Attest- och delgationsordning

Dokument: Attest- och delgationsordningIntern kontrollplan

Dokument: Intern kontrollplanFörbundsordning Älv & Kust

Dokument: Förbundsordning Älv & Kust