Tillsammans skapar vi möjligheter


AleGenomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Mer information under "Våra områden - Gemensamt".Samverkansteamet

I Ale finns också vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för deltagare som behöver mycket stöd och stöttning för att kunna återgå i arbete eller studier. Eftersom vi arbetar kommunövergripande med Samverkansteamet i alla våra kommuner finns det mer att läsa om detta under "Våra områden-Gemensamt". Här får du all information och kontaktuppgifter till oss som arbetar för att stödja samverkan i Ale.AKTIV

Sedan januari 2018 har boende i Ale kommun möjlighet att få hjälp och stöd för att bli mer fysiskt aktiva. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande arbete inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder personer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på STC i Nödinge, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och för att få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man fysioterapeut Linnéa från Ale Rehabklinik på telefon 0704-91 78 25 eller mailar till: linnea@alerehabklinik.se.

Fredrik Thomsen är vår hälsoutvecklare som ansvarar för konceptet. Fredriks kontaktuppgifter finns under Kontakt på hemsidan.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIVKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Vi hr sedan en tid har vi erbjudit KUR i våra kommuner (i Kungälv från hösten 2019) med positiva resultat. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. KUR är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, teaterbesök ingår. Vi ingår i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt intressant att få vara en del av. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter och skickas in av den rehabkoordinator som finns på din vårdcentral.

För närvarande pågår en kurs i Ale så för mer information om kommande starter kontakta Jenny Melin, se ovan.Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) Socialt företagande i Ale

Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) Socialt företagande i Ale
Ale kommun har i samverkan med Samordningsförbundet under 2017 framgångsrikt startat upp en verksamhet i Ahlafors gamla spinneri som går under namnet Konferens Ahlafors Fabriker (KAF). Planen är att bli ett socialt företag till 2020.

I Samordningsförbundet (SOF) Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörns Verksamhetsplan står bl. a. att Samordningsförbundet aktivt ska arbeta för att stötta sociala företag inom Samordningsförbundets geografiska område.

Det nära samarbetet med näringslivsenheten ledde till idén om att starta ett konferenscenter som ett socialt företag med fokus på lokal samverkan, entreprenörskap och värdeskapande lärande. Idag är konferenscentret på god väg att utvecklas väl och går under namnet KONFERENS AHLAFORS FABRIKER (KAF). Man har idag en konferensverksamhet samt uthyrning av festlokal för interna och externa kunder. Planen är att kunna erbjuda luncher och caféverksamhet under 2018.

Dokument: Socialt företagande i Ale