AleAKTIV

Sedan januari 2018 har boende i Ale kommun möjlighet att få hjälp och stöd av oss för att bli mer fysiskt aktiva. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande arbete inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på en friskvårdsanläggning, i Ale är det STC i Nödinge, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man fysioterapeut Linnéa från Ale Rehabklinik på telefon 0704-91 78 25 eller mailar till: linnea@alerehabklinik.se.

Fredrik Thomsen är vår hälsoutvecklare som ansvarar för konceptet. Fredriks kontaktuppgifter finns under Kontakt på hemsidan.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIVKulturunderstödd rehabilitering KUR startar även i Ale

Den 10 september startar vi upp KUR - Kulturunderstödd rehabilitering även i Ale kommun. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid och sedan en tid har vi erbjudit detta i Stenungsund och Tjörn med positiva resultat. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. KUR är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, teaterbesök ingår. Vi ingår i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt intressant att få vara en del av. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter och skickas in av den rehabkoordinator som finns på din vårdcentral.

Första starten för KUR i Alafors är 10 september klockan 10.00 i Konferens Ahlafors Fabriker.

Vill du veta mer, kontakta Jenny Melin vars uppgifter finns här på hemsidan under kontakt.Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) Socialt företagande i Ale

Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) Socialt företagande i Ale
Ale kommun har i samverkan med Samordningsförbundet under 2017 framgångsrikt startat upp en verksamhet i Ahlafors gamla spinneri som går under namnet Konferens Ahlafors Fabriker (KAF). Planen är att bli ett socialt företag till 2020.

I Samordningsförbundet (SOF) Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörns Verksamhetsplan står bl. a. att Samordningsförbundet aktivt ska arbeta för att stötta sociala företag inom Samordningsförbundets geografiska område.

Det nära samarbetet med näringslivsenheten ledde till idén om att starta ett konferenscenter som ett socialt företag med fokus på lokal samverkan, entreprenörskap och värdeskapande lärande. Idag är konferenscentret på god väg att utvecklas väl och går under namnet KONFERENS AHLAFORS FABRIKER (KAF). Man har idag en konferensverksamhet samt uthyrning av festlokal för interna och externa kunder. Planen är att kunna erbjuda luncher och caféverksamhet under 2018.

Dokument: Socialt företagande i Ale