AleAktiv

Under januari kommer vi starta upp Aktiv i våra pilotkommuner som blir Kungälv och Ale. Aktiv har en bakgrund i ett behov att våra samverkansparter önskar mer av förebyggande arbete inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv kommer ha ett hälsoperspektiv med fokus på det friska som finns hos alla, oberoende av ålder och funktionsvariation. Genom att delta i Aktiv ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

Vi startar med att erbjuda individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på en friskvårdsanläggning under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad. AKTIV drar vi igång redan 22 januari 2018.

Vi kommer också utveckla ett koncept och en aktivitet för individer som behöver en längre period av stöd och stötning för att finna en vardagsbalans innan nästa steg kan tas i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. Detta hoppas vi kunna starta upp under våren.

Vill du veta mer, kontakta vår Hälsoutvecklare Fredrik Thomsen. Du når honom på telefon 010-488 71 15 eller mail fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se.

Informationsfolder om AKTIV finner du här och under dokument/blanketter.

Dokument: Informationsfolder AKTIVKonferens Ahlafors Fabriker (KAF) Socialt företagande i Ale

Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) Socialt företagande i Ale
Ale kommun har i samverkan med Samordningsförbundet under 2017 framgångsrikt startat upp en verksamhet i Ahlafors gamla spinneri som går under namnet Konferens Ahlafors Fabriker (KAF). Planen är att bli ett socialt företag till 2020.

I Samordningsförbundet (SOF) Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörns Verksamhetsplan står bl. a. att Samordningsförbundet aktivt ska arbeta för att stötta sociala företag inom Samordningsförbundets geografiska område.

Det nära samarbetet med näringslivsenheten ledde till idén om att starta ett konferenscenter som ett socialt företag med fokus på lokal samverkan, entreprenörskap och värdeskapande lärande. Idag är konferenscentret på god väg att utvecklas väl och går under namnet KONFERENS AHLAFORS FABRIKER (KAF). Man har idag en konferensverksamhet samt uthyrning av festlokal för interna och externa kunder. Planen är att kunna erbjuda luncher och caféverksamhet under 2018.

Dokument: Socialt företagande i Ale