KungälvAKTIV

Sedan januari 2018 har boende i Kungälvs kommun möjlighet att få hjälp och stöd av oss för att bli mer fysiskt aktiva. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande arbete inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på en friskvårdsanläggning, i Kungälv är det Friskis & Svettis vi samarbetar med, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

Vill du anmäla dig till AKTIV kontaktar du Närhälsan Rehab Kungälv på telefon
010-473 45 40 eller via mail narhalsan.rehab.kungalv@vgregion.se.

Fredrik Thomsen är den Hälsoutvecklare som ansvara för konceptet, hans uppgifter på hemsidan under Kontakt.

Dokument: Broschyr AKTIVFramsteget

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då det är en samlokaliserad verksamhet med kommun och Arbetsförmedlingen där samordningsförbundet och dess medlemmar också är representerande. Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Till Framsteget kan du bli aktuell på två sätt. Ett sätt är att den handläggare/kontaktperson du har på någon myndighet/vård/skola kontaktar oss direkt. Eller så har du möjlighet att komma själv till oss på våra Drop-in tider måndagar klockan 14-16 och på torsdagar klockan 13-15. Vi finns i Skomakarhuset, Triogatan 4 i Kungälv.

Vill du veta mer om Framsteget? Kontakta Anette Tidlund, projektledare, på telefon 0702-864041 eller via e-post: anette.tidlund@kungalv.se eller Malin Jaconelli, arbetsmarknadskoordinator, på telefon 072-211 50 84 eller via e-post: malin.jaconelli@kungalv.se


Samverkanscentrum Kungälv

Samverkanscentrum Kungälv är en samlokaliserad verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kungälvs kommun, Primärvården och Psykiatrin.

Verksamheten byggs runt: hälsa – vardagsliv – arbete/studier. Vi har ett helhetstänk med friskfokus där deltagaren sätts i centrum.

Målgrupp: Personer i åldern 30-64 år som är i behov av en sammansatt arbetslivsinriktad rehabilitering med fler än en myndighet/vårdenhet. Målet är att nå en långsiktig och hållbar försörjning.

Samverkanscentrum Kungälv är ett stöd under hela rehabiliteringsprocessen. Vinsten är snabbare och mer regelbundet stöd i en arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter underlättas då vi är ett team som arbetar under samma tak.

Projekt Samverkanscentrum kommer att upphöra december 2018.

Dokument: Kontaktuppgifter och information om Samverkanscentrum