Tillsammans skapar vi möjligheter


KungälvAKTIV

Sedan januari 2018 har boende i Kungälvs kommun möjlighet att få hjälp och stöd av oss för att bli mer fysiskt aktiva. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande arbete inom hälso- och friskvårdsområdet. Många personer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på Friskis & Svettis, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

Vill du anmäla dig till AKTIV kontaktar du Fredrik Thomsen på telefon
010-488 17 15 eller via mail fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se.

Dokument: Broschyr AKTIVGenomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Mer information under "Våra områden - Gemensamt".KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Under hösten 2019 kommer KUR - Kulturunderstödd rehabilitering startas även i Kungälv. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. Vi har erbjudit detta med positiva resultat i våra övriga kommuner. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. KUR är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, teaterbesök ingår. Vi ingår i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt intressant att få vara en del av.

Detaljerna för kursstarten i Kungälv är inte satta men vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss.Samverkansteamet

I Kungälv finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för deltagare som behöver mycket stöd och stöttning för att kunna återgå i arbete eller studier. Eftersom vi arbetar kommunövergripande med Samverkansteamet i alla våra kommuner finns det mer att läsa om detta under "Våra områden-Gemensamt". Här får du all information och kontaktuppgifter till oss som arbetar för att stödja samverkan i Kungälv.Framsteget

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier. Framsteget är en ordinarie insats som driva av Kungälvs kommun där Samordningsförbundet är med som samverkanspart.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då det är en samlokaliserad verksamhet med kommun och Arbetsförmedlingen där samordningsförbundet och dess medlemmar också är representerande. Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om Framsteget? Kontakta Malin Jaconelli, Verksamhetsledare, på telefon 072-211 50 84 eller via e-post: malin.jaconelli@kungalv.se.