KungälvSamverkanscentrum Kungälv

Samverkanscentrum Kungälv är en samlokaliserad verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kungälvs kommun, Primärvården och Psykiatrin.

Verksamheten byggs runt: hälsa – vardagsliv – arbete/studier. Vi har ett helhetstänk med friskfokus där deltagaren sätts i centrum.

Målgrupp: Personer i åldern 30-64 år som är i behov av en sammansatt arbetslivsinriktad rehabilitering med fler än en myndighet/vårdenhet. Målet är att nå en långsiktig och hållbar försörjning.

Samverkanscentrum Kungälv är ett stöd under hela rehabiliteringsprocessen. Vinsten är snabbare och mer regelbundet stöd i en arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter underlättas då vi är ett team som arbetar under samma tak.

För mer information, se vårt informationsblad med kontaktuppgifter till alla som arbetar i teamet.

Dokument: Kontaktuppgifter och information om SamverkanscentrumAktiv

Under januari kommer vi starta upp Aktiv i våra pilotkommuner som blir Kungälv och Ale. Aktiv har en bakgrund i ett behov att våra samverkansparter önskar mer av förebyggande arbete inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv kommer ha ett hälsoperspektiv med fokus på det friska som finns hos alla, oberoende av ålder och funktionsvariation. Genom att delta i Aktiv ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

Vi startar med att erbjuda individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på en friskvårdsanläggning under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad. AKTIV drar vi igång redan 22 januari 2018.

Vi kommer också utveckla ett koncept och en aktivitet för individer som behöver en längre period av stöd och stötning för att finna en vardagsbalans innan nästa steg kan tas i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. Detta hoppas vi kunna starta upp under våren.

Vill du veta mer, kontakta vår Hälsoutvecklare Fredrik Thomsen. Du når honom på telefon 010-488 71 15 eller mail fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se.

Informationsfolder om AKTIV finner du här och under dokument/blanketter.

Dokument: Informationsfolder AKTIVFramsteget

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då verksamheten är samlokaliserad med Samordningsförbundet,
arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, utförarenheten, KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) och Arbetsförmedlingen.

Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Till Framsteget kan du bli aktuell på två sätt. Ett sätt är att den handläggare/kontaktperson du har på någon myndighet/vård/skola kontaktar oss direkt. Eller så har du möjlighet att komma själv till oss på våra Drop-in tider måndagar klockan 14-16 och på torsdagar klockan 13-15. Vi finns i Skomakarhuset, Triogatan 4 i Kungälv.

Vill du veta mer om Framsteget? Kontakta Anette Tidlund, projektledare, på telefon 0702-864041 eller via e-post: anette.tidlund@kungalv.se eller Malin Jaconelli, rehabvägledare, på telefon 010-111 24 85 eller via e-post: malin.jaconelli1@forsakringskassan.se.