Tillsammans skapar vi möjligheter


StenungsundGenomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Mer information under "Våra områden - Gemensamt".Samverkansteamet

I Stenungsund finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för deltagare som behöver mycket stöd och stöttning för att kunna återgå i arbete eller studier. Eftersom vi arbetar kommunövergripande med Samverkansteamet i alla våra kommuner finns det mer att läsa om detta under "Våra områden-Gemensamt". Här får du all information och kontaktuppgifter till oss som arbetar för att stödja samverkan i Stenungsund.AKTIV

Från hösten 2018 har boende i Stenungsund och Tjörns kommun möjlighet att delta i AKTIV. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. AKTIV har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder personer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på STC i Stenungsund under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

Det är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man Närhälsan Rehab Stenungsund, telefon
010-473 32 70 eller mailar narhalsan.rehab.stenungsund@vgregion.se.

Fredrik Thomsen är den Hälsoutvecklare som ansvarar för konceptet. Fredriks kontaktuppgifter finns under Kontakt på hemsidan.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIVKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuder vi ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt spännande.

Vi har genomfört två omgångar med KUR i Stenungund och Tjörn och har inte datumsatt någon ny start ännu. För mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss.Jordhammars Växtkraft

Jordhammars Växtkraft var ett projekt som Samordningsförbundet och Stenungsunds kommun samarbetade kring fram till 2016. Syftet var att bereda plats för personer som på sikt skulle återinträda på arbetsmarknaden. Jordhammars Växtkraft erbjöd arbetsträningsplatser inom "grön rehabilitering" främst inom odling av växter, frukt och grönt. Av olika skäl fick projektet läggas ner under 2016. Idag tittar Stenungsunds kommun över ifall man kan starta upp Jordhammar igen, dock med något förändrat uppdrag och för en annan målgrupp.

Dokument: Jordhammars Växtkraft