StenungsundAKTIV startar för Stenungsund och Tjörn

Nu startar vi AKTIV för Stenungsund och Tjörn! AKTIV finns redan som koncept i Kungälv och Ale kommun men från den 18 september har boende i Stenungsund och Tjörns kommun också möjlighet att delta i AKTIV. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på en friskvårdsanläggning, just nu i endast i Stenungsund och det är STC vi samarbetar med, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

Det är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man Närhälsan Rehab Stenungsund, telefon
010-473 32 70 eller mailar narhalsan.rehab.stenungsund@vgregion.se.

Fredrik Thomsen är den Hälsoutvecklare som ansvarar för konceptet. Fredriks kontaktuppgifter finns under Kontakt på hemsidan.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIVKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Den 9 januari 2018 startade vi upp vår nya verksamhet KUR - Kulturunderstödd rehabilitering med premiär i Stenungsund och Tjörn som pilotkommuner. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuder vi ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt spännande. Under hösten 2018 startar ytterligare en kurs! Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter.

Något som är extra roligt och intressant är att i slutet av november 2017 kom en skrivelse från Regeringen undertecknad kulturminister Alica Bah Kunke. Regeringen kommer nästa år att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa för att se hur man samverkar mellan kultur- och hälso- och sjukvården i samtliga län/kommuner för att de bedömer att det är ”ett område som fortsatt är angeläget att vidareutveckla”. Se dokument.

Dokument: Uppdrag översyn kutur och hälsaJordhammars Växtkraft

Jordhammars Växtkraft var ett projekt som Samordningsförbundet och Stenungsunds kommun samarbetade kring fram till 2016. Syftet var att bereda plats för personer som på sikt skulle återinträda på arbetsmarknaden. Jordhammars Växtkraft erbjöd arbetsträningsplatser inom "grön rehabilitering" främst inom odling av växter, frukt och grönt. Av olika skäl fick projektet läggas ner under 2016. Idag tittar Stenungsunds kommun över ifall man kan starta upp Jordhammar igen, dock med något förändrat uppdrag och för en annan målgrupp.

Dokument: Jordhammars Växtkraft