StenungsundKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Den 9 januari startar vi upp vår nya verksamhet KUR - Kulturunderstödd rehabilitering. Vi börjar med detta i Stenungsund och Tjörn som blir våra pilotkommuner. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuda ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt kul och hoppas kunna starta upp KUR i alla våra kommuner framöver. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter.

Något som är extra roligt och intressant är att i slutet av november 2017 kom en skrivelse från Regeringen undertecknad kulturminister Alica Bah Kunke. Regeringen kommer nästa år att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa för att se hur man samverkar mellan kultur- och hälso- och sjukvården i samtliga län/kommuner för att de bedömer att det är ”ett område som fortsatt är angeläget att vidareutveckla”. Se dokument.

Dokument: Uppdrag översyn kutur och hälsaJordhammars Växtkraft

Jordhammars Växtkraft var ett projekt som Samordningsförbundet och Stenungsunds kommun samarbetade kring fram till 2016. Syftet var att bereda plats för personer som på sikt skulle återinträda på arbetsmarknaden. Jordhammars Växtkraft erbjöd arbetsträningsplatser inom "grön rehabilitering" främst inom odling av växter, frukt och grönt. Av olika skäl fick projektet läggas ner under 2016. Idag tittar Stenungsunds kommun över ifall man kan starta upp Jordhammar igen, dock med något förändrat uppdrag och för en annan målgrupp.

Dokument: Jordhammars Växtkraft