TjörnKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Den 9 januari startar vi upp vår nya verksamhet KUR - Kulturunderstödd rehabilitering. Vi börjar med detta i Stenungsund och Tjörn som blir våra pilotkommuner. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuda ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt kul och hoppas kunna starta upp KUR i alla våra kommuner framöver. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter.

Något som är extra roligt och intressant är att i slutet av november 2017 kom en skrivelse från Regeringen undertecknad kulturminister Alica Bah Kunke. Regeringen kommer nästa år att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa för att se hur man samverkar mellan kultur- och hälso- och sjukvården i samtliga län/kommuner för att de bedömer att det är ”ett område som fortsatt är angeläget att vidareutveckla”. Se dokument.

Dokument: Uppdrag översyn kultur och hälsaLänk till hemsidan

Växtverkstan Billströmska

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkhögskolan kommit långt i arbete med att starta ett socialt företag i växthuset på Billströmska folkhögskolan i Kållekärr på Tjörn. Företaget kommer att vara fristående från offentlig verksamhet efter projektens slut. Under 2017 har ett flertal personer fått en anställning på Växtverkstan och under 2018 kommer en utvärdering påbörjas av projektet i samverkan med Samordningsförbundet där även en samhällsekonomisk utvärdering kommer göras. Det sociala företaget Växtverkstan Billströmska har två affärsidéer. Den ena är att odla och sälja varor, den andra att erbjuda praktikplatser eller arbetsträningsplatser.

Dokument: Billströmska växthusprojektet

Länk: På Tjörns kommuns hemsida kan du läsa mer om Växtverkstan