TjörnAKTIV startar för Tjörn och Stenungsund

AKTIV startar för Tjörn och Stenungsund! Nu startar vi AKTIV för Tjörn och Stenungsund! AKTIV finns redan som koncept i Kungälv och Ale kommun men från den 18 september har boende i Stenungsund och Tjörns kommun också möjlighet att delta i AKTIV. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder individer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på en friskvårdsanläggning, just nu i endast i Stenungsund och det är STC vi samarbetar med, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

Det är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man Närhälsan Rehab Stenungsund, telefon
010-473 32 70 eller mail narhalsan.rehab.stenungsund@vgregion.se.

Fredrik Thomsen är den Hälsoutvecklare som ansvarar för konceptet. Fredriks kontaktuppgifter finns under Kontakt på hemsidan.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIVKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Den 9 januari 2018 startade vi upp vår nya verksamhet KUR - Kulturunderstödd rehabilitering med premiär i Stenungsund och Tjörn som pilotkommuner. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuder vi ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt spännande. Under hösten 2018 startar ytterligare en kurs! Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter.

Något som är extra roligt och intressant är att i slutet av november 2017 kom en skrivelse från Regeringen undertecknad kulturminister Alica Bah Kunke. Regeringen kommer nästa år att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa för att se hur man samverkar mellan kultur- och hälso- och sjukvården i samtliga län/kommuner för att de bedömer att det är ”ett område som fortsatt är angeläget att vidareutveckla”. Se dokument.

Dokument: Uppdrag översyn kultur och hälsaLänk till hemsidan

Växtverkstan Billströmska

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkhögskolan kommit långt i arbete med att starta ett socialt företag i växthuset på Billströmska folkhögskolan i Kållekärr på Tjörn. Företaget kommer att vara fristående från offentlig verksamhet efter projektens slut. Under 2017 har ett flertal personer fått en anställning på Växtverkstan och under 2018 kommer en utvärdering påbörjas av projektet i samverkan med Samordningsförbundet där även en samhällsekonomisk utvärdering kommer göras. Det sociala företaget Växtverkstan Billströmska har två affärsidéer. Den ena är att odla och sälja varor, den andra att erbjuda praktikplatser eller arbetsträningsplatser.

Dokument: Billströmska växthusprojektet

Länk: På Tjörns kommuns hemsida kan du läsa mer om Växtverkstan