Tillsammans skapar vi möjligheter


TjörnGenomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Mer information under "Våra områden - Gemensamt".Samverkansteamet

På Tjörn finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för deltagare som behöver mycket stöd och stöttning för att kunna återgå i arbete eller studier. Eftersom vi arbetar kommunövergripande med Samverkansteamet i alla våra kommuner finns det mer att läsa om detta under "Våra områden-Gemensamt". Här får du all information och kontaktuppgifter till oss som arbetar för att stödja samverkan på Tjörn.AKTIV

Sedan hösten 2018 har boende i Stenungsund och Tjörns kommun möjlighet att delta i AKTIV. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. Aktiv har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder personer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på STC i Stenungsund, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

Det är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man Närhälsan Rehab Stenungsund, telefon
010-473 32 70 eller mail narhalsan.rehab.stenungsund@vgregion.se.

Fredrik Thomsen är den Hälsoutvecklare som ansvarar för konceptet. Fredriks kontaktuppgifter finns under Kontakt på hemsidan.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIVKUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuder vi ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt spännande.

Vi har genomfört två omgångar med KUR i Stenungund och Tjörn och har inte datumsatt någon ny start ännu. För mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss.Länk till hemsidan

Växtverkstan Billströmska

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkhögskolan kommit en bit på väg med att starta ett arbetsintegrerat socialt företag i växthuset på Billströmska folkhögskolan i Kållekärr på Tjörn. Under 2017 har ett flertal personer fått en anställning på Växtverkstan och under 2018 har företaget Payoff gjort en samhällsekonomisk utvärdering gjorts av projektet som gjort att under 2019 kommer vissa delar att finslipas för att möjliggöra en start av det arbetsintegrerade sociala företaget 2020. Växtverkstan Billströmska har två affärsidéer. Den ena är att odla och sälja varor, den andra att erbjuda praktikplatser eller arbetsträningsplatser.

För mer information kontakta Anna Sonesson som är projektledare på mail anna.sonesson@tjorn.se

Dokument: Billströmska växthusprojektet

Länk: På Tjörns kommuns hemsida kan du läsa mer om Växtverkstan