GemensamtSamverkansteamet

Samordningsförbundets Samverkansteam består av fyra rehabvägledare, en arbetsterapeut och en samordnare och dem jobbar över alla våra kommuner med deltagare som är i behov samordnade insatser för att åter nå egen försörjning.

Via samlade insatser jobbar vi för att ge deltagaren möjlighet att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga och därmed en chans till egen försörjning och en hållbar lösning.

Vi kan bland annat erbjuda:
• Ge ett personligt stöd på vägen mot egen försörjning
• Ge stöd i kontakter med myndigheter samt vårdaktörer
• Ge stöd i kontakter med arbetsgivare
• Erbjuda möjlighet till arbetsträning
• Fler myndighetskompetenser ser behovet
• Uppnå eller öka förmågan till förvärvsarbete

Målgruppen:
• 18-64 år där unga prioriteras
• Behov av samordnat stöd/insatser
• Har kontakt med flera myndigheter
• Fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov

Samordningsförbundets Samverkansteam har till sin hjälp de kommunvisa handläggarteamen. I dessa team ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Primärvården och Öppen psykiatriska mottagningen.

Vi erbjuder också Genomlysningar för våra samverkansparter:

Det innebär att den kunskap och information som finns hos alla samverkande parter sammanfogas till en helhet för att belysa en problematik på flera nivåer.
En genomlysning kan fungera som en hjälp för att komma vidare i ett ärende där Du som handläggare behöver mer stöd och information från samverkande parter.

Kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss.