Tillsammans skapar vi möjligheter


GemensamtSamverkansteamet

Samverkansteamet består av tre rehabvägledare, en arbetsterapeut samt en hälsoutvecklare som arbetar över alla fem kommuner med deltagare som är i behov av samordnade insatser för att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. Med samlad kompetens och individuella insatser lägger vi upp en rehabiliteringsplanering som ger deltagaren en ökad möjlighet att komma tillbaka till egen försörjning via arbete eller studier för att nå en hållbar lösning och en förbättrad livssituation.

Vi erbjuder bland annat:
• Individuellt stöd under den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen
• Motivationshöjande och vägledande insatser
• Stöd i kontakter med myndigheter, vård och andra aktörer
• Stöd i kontakter med arbetsgivare
• Möjlighet till arbetsträning/praktik
• Ett team med bred kompetens från olika myndigheter som arbetar tillsammans för att finna lösningar till individuella behov
• Gruppverksamhet med olika teman
• Ge möjlighet till insatser som ökar förmågan till förvärvsarbete och/eller studier
• Fokus på insatser för att förbättra och bibehålla god fysisk och psykisk hälsa

Målgruppen:
• 18-64 år där unga prioriteras
• Behov av samordnat stöd/insatser i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen
• Har kontakt/eller har behov av kontakt med flera myndigheter
• Fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov

Samverkansteamet har till sin hjälp kommunvisa handläggarteam. I dessa team ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Primärvården och Öppen psykiatriska mottagningen som med samlad kompetens och erfarenhet arbetar mot gemensamma mål.

GENOMLYSNING OCH KONSULTATIVT STÖD
- Vi erbjuder också genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss och blanketter för remiss samt Genomlysning/konsultativt stöd finns under dokument.