GemensamtSamverkansteamet

Samordningsförbundets Samverkansteam består av tre rehabvägledare, en arbetsterapeut samt en hälsoutvecklare som jobbar över alla våra kommuner med deltagare som är i behov samordnade insatser för att öka möjligheten till egen försörjning. Via samlade insatser och kompetenser jobbar vi för att ge deltagaren möjlighet att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga och därmed en chans till egen försörjning och en hållbar lösning.

Vi kan bland annat erbjuda:
• Ge ett personligt stöd på vägen mot egen försörjning
• Ge stöd i kontakter med myndigheter samt vårdaktörer
• Ge stöd i kontakter med arbetsgivare
• Erbjuda möjlighet till arbetsträning
• Fler myndighetskompetenser ser behovet och som tillsammans arbetar för en individuell lösning
• Uppnå eller öka förmågan till förvärvsarbete och/eller studier

Målgruppen:
• 18-64 år där unga prioriteras
• Behov av samordnat stöd/insatser
• Har kontakt med flera myndigheter
• Fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov

Samordningsförbundets Samverkansteam har till sin hjälp de kommunvisa handläggarteamen. I dessa team ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Primärvården och Öppen psykiatriska mottagningen.

Vi erbjuder också Genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på en genomlysning och träffar ett helt team som kan stötta med kunskap och erfarenhet för att fokusera på möjligheter och stöd i fortsatt arbete för handläggaren i sitt arbete.

Kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss och blanketter för remiss samt Genomlysning/konsultativt stöd finns under dokument.