Tillsammans skapar vi möjligheter


ÖckeröGenomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Mer information under "Våra områden - Gemensamt".Samverkansteamet

På Öckerö finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för deltagare som behöver mycket stöd och stöttning för att kunna återgå i arbete eller studier. Eftersom vi arbetar kommunövergripande med Samverkansteamet i alla våra kommuner finns det mer att läsa om detta under "Våra områden-Gemensamt". Här får du all information och kontaktuppgifter till oss som arbetar för att stödja samverkan på Öckerö.AKTIV

Sedan hösten 2018 är det möjligt för boende i Öckerös kommun att delta i AKTIV. AKTIV har en bakgrund i ett behov att arbeta mer förebyggande inom hälso- och friskvårdsområdet. Många individer har behov av en ”för-rehabiliterande” aktivitet som ska användas för att främja och bibehålla individers hälsa. AKTIV har ett hälsoperspektiv med fokus på det friska.

Vi erbjuder personer att träffa en fysioterapeut för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på Nordic Wellness på Hönö, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 18-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta sin planering för att närma sig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV kontaktar man Fredrik Thomsen på telefon
010-488 71 15 eller via mail fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se.

Dokument: Broschyr AKTIVKUR -Kulturunderstödd rehabilitering

Nu har vi startat med KUR - Kulturunderstödd rehabilitering även på Öckerö. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. Vi har erbjudit detta med positiva resultat i Stenungsund och Tjörn sedan en tid tillbaka. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. KUR är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, teaterbesök ingår. Vi ingår i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt intressant att få vara en del av. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss. Remiss för KUR finns under dokument/blanketter och skickas in av den rehabkoordinator som finns på din vårdcentral.