Tillsammans skapar vi möjligheter


KontaktÖvriga kontaktpersoner

Steffen Radl, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 010-486 87 82, e-post: steffen.radl@arbetsformedlingen.se

Katja Bårman Nyqvist, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon:031-97 63 96, e-post: katja.barmannyqvist@ockero.se

Katarina Broander, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 031-365 82 29, e-post: katarina.broander@majornalinne.goteborg.se

Malin Jaconelli, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 0303-23 86 21, e-post: malin.jaconelli@kungalv.se

Helen Samuelsson, arbetsterapeut Samverkansteamet
Telefon: 0700-82 51 06, e-post: helen.b.samuelsson@vgregion.se

Fredrik Thomsen, rehabvägledare/Hälsoutvecklare Samverkansteamet
Telefon: 010-488 71 15, e-post: fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se

Anna Stefan, psykolog Samverkansteamet
Telefon: 031-365 91 14, e-post: anna.stefan@orgryteharlanda.goteborg.se

Jenny Melin, processledare kulturunderstödd rehabilitering samt Fysisk aktivitet/FaR samt administrativt stöd Samverkansteamet
Telefon: 010-488 81 64, e-post: jenny.melin@arbetsformedlingen.seLedning

Per Liljebäck, förbundschef
Telefon: 0703-05 27 04, e-post: per.liljeback@forsakringskassan.se

Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef
Telefon: 010-486 82 18, e-post: ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se