Tillsammans skapar vi möjligheter


KontaktÖvriga kontaktpersoner

Lisbeth Falk, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 010-119 62 07, e-post: lisbeth.falk@forsakringskassan.se

Steffen Radl, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 010-486 87 82, e-post: steffen.radl@arbetsformedlingen.se

Katja Bårman Nyqvist, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon:031-97 63 96, e-post: katja.barmannyqvist@ockero.se

Helen Samuelsson, arbetsterapeut Samverkansteamet
Telefon: 0700-82 51 06, e-post: helen.b.samuelsson@vgregion.se

Jenny Melin, processledare kulturunderstödd rehabilitering samt Fysisk aktivitet/FaR
Telefon: 010-488 81 64, e-post: jenny.melin@arbetsformedlingen.se

Fredrik Thomsen, Hälsoutvecklare
Telefon: 010-488 71 15, e-post: fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.seLedning

Per Liljebäck, förbundschef
Telefon: 0703-05 27 04, e-post: per.liljeback@forsakringskassan.se

Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef
Telefon: 010-486 82 18, e-post: ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se