Tillsammans skapar vi möjligheter


Välkommen till Samordningsförbundet Älv & Kust!SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är det statistiksystem som Samordningsförbunden använder sig av för att följa upp sin verksamhet. Det är Försäkringskassan som äger SUS och de har nu fått i uppdrag att se över och förbättra SUS där det behövs. Tre Samordningsförbund har därför skrivit en rapport över förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som Samordningsförbunden ser för SUS. Från Älv & Kust har Marie Hermanson som arbetar med processtöd mot SUS varit delaktig i arbetet med rapporten som finns här och under dokument/utvärderingen.

Dokument: SUS Rapport

2020-05-14KUR byter namn till SIA

Sedan en tid ingår vi i ett nationellt projekt, KUR (Kulturunderstödd rehabilitering). Nu väntar vi med spänning på resultatet av forskningen som ska svara på om olika kulturaktiviteter kan förbättra hälsan i jämförelsen med andra insatser. Vi tror att forskningen kommer visa på att kultur gör skillnad! Vi har sett många positiva effekter för våra deltagare och väljer därför att fortsätta med denna insats, dock i något modifierad form. Därmed får aktiviteten ett nytt namn, SIA (Skapande Inspirerande Aktivitet). Pga Corona läget kommer vi inte kunna starta nya grupper innan sommaren men planeringen pågår för fullt för att kunna erbjuda våra deltagare en fantastisk hälsofrämjande aktivitet igen till hösten!

2020-04-29Glad Påsk

I dessa tider behöver vi ladda med så mycket positiva intryck och upplevelser som möjligt för att orka med en för många annorlunda vardag som nu råder. Vi vill önska er en riktigt Glad Påsk som vi hoppas fylls med glädje, sol och mycket utomhusaktiviteter som gör att vi kan ladda våra batterier igen! Vår hemsida uppdateras kontinuerligt kring hur vårt förbund hanterar covid-19. Glad Påsk!

2020-04-07Information gällande Covid-19

Förbundet följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och våra medlemmars policy kring hanteringen av detta. Till följd av utbrottet kommer vi begränsa våra fysiska möten samt gruppaktiviteter så länge behovet kvarstår och restriktioner gäller. En del gruppaktiviteter kommer bedömas som lämpliga där aktiviteten helt eller delvis sker utomhus eller där det är möjlighet att sprida ut sig på stort avstånd. Det finns en god möjlighet att genomföra möten via digitala kanaler under en begränsad tid. En del fysiska möten kommer att genomföras när vi säkerställt att alla parter är friska och symtomfria. Däremot stoppar vi mycket av vår arbetsträning ute på plats hos våra arbetsgivare under denna tid då många av våra arbetsgivare idag har en besvärlig situation som gör det svårt att ge våra deltagare det stöd som behövs. Men även där sker en individuell bedömning om vad som är lämpligt.

Är du deltagare hos oss kommer din kontaktperson kontakta dig för mer information eller kontakta oss för vidare information om vad som gäller just nu. För allmänna frågor kring våra aktiviteter eller vårt förhållningssätt är du välkommen att kontakta AnnKatrin Österman 010-486 82 18 eller ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se.

2020-04-06Ordförande har ordet

Nu finns Årsredovisningen för 2019 att läsa under fliken Dokument. Nedan är inledande text av Anna Hansson (MP), Ordförande Samordningsförbundet Älv & Kust
Medlemsrepresentant för Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra, Västra Götalandsregionen

När myndigheter arbetar tillsammans på rätt sätt kan det blir riktigt bra. Speciellt när samarbetet sker kring våra mest utsatta invånare. De som skickats runt i välfärdssystemet eller hamnat mellan stolarna, och som befunnit sig i utanförskap. Genom Samordningsförbundets verksamhet får de ett
fint stöd för att öka möjligheterna till egen försörjning och en bättre livskvalitet. Under året har vi valt att knyta an vårt arbete till Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. Det är med stolthet jag berättar att vi bidrar till att förverkliga följande mål:
Mål 1. Ingen fattigdom
Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 5. Jämställdhet
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Genom att bidra till denna måluppfyllelse bidrar vi också tydligt till måluppfyllelsen hos våra medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, och kommunerna Tjörn, Kungälv, Öckerö, Stenungsund och Ale.

Vi i styrelsen får ibland ta del av utsatta människors levnadsöden (avidentifierade). Det är gripandeberättelser om sexuella övergrepp i barndomen, om människor som kämpar för att lämna ett
drogmissbruk, om en hälso- och sjukvård som inte alltid kan läka eller mildra ohälsa, människor som kämpar för en bättre tillvaro mot alla odds och om de som har gett upp och förlorat hoppet. Det känns mycket tröstande och bra att veta att vi i förbundet kan hjälpa många av dessa. Dock inte alla.

Vi får aldrig ge upp ambitionen att alla människor ska kunna leva ett värdigt och tillfredsställandeliv. Det må finnas många olika perspektiv på hur detta ska ske och var ansvaret ska ligga.

Undertecknad har dock gott hopp om att det ska komma en dag när ingen lämnas efter, när alla får vara med och bidra efter egen förmåga och leva ett rikt liv.
Det vi i Samordningsförbundet kan göra för att förverkliga denna ambition är att fortsätta att göra det vi redan gör, bedriva vår verksamhet. Vi behöver också bidra till en fortsatt verksamhetsutveckling inom förbundet och hos respektive medlem. Det går att hjälpa fler. Vi kan göra det tillsammans.

2020-03-27


» Tidigare nyheter