Tillsammans skapar vi möjligheter


Välkommen till Samordningsförbundet Älv & Kust!Workshop med våra deltagare

Våra deltagare och rehabvägledare har 4 workshops tillsammans för att utveckla Samordningsförbundet Älv och Kusts insatser.
Vi vill ha våra deltagares synpunkter kring hur vårt stöd mot arbete/studier kan bli ännu bättre. Är de nöjda med vårt bemötande? Hur ser de på våra aktiviteter? Kloka tankar och idéer kommer upp.

Arbetet leds av Emerga som arbetar för tydliggöra mänskliga rättigheter i Sverige.

2020-02-18Nu har vi startat en spelutvecklingskurs

En stor målgrupp vi arbetar med är våra unga vuxna som är mellan 18-29 år. Många av dem är på grund av ohälsa isolerade och ägnar dagarna åt att spela. För att ta tillvara på detta intresse och den kunskap de har, startade vi i dagarna en spelutvecklingskurs tillsammans med företaget Changemaker. Genom att använda oss av deras intresse för spel hoppas vi kunna bryta isolering och hitta nya vägar till motivation och förändring. Samordningsförbundet fyller en viktig funktion med att pröva nya arbetssätt och metoder för att öka möjligheten för fler att komma tillbaka till egen försörjning.

2020-02-04God Jul från Älv & Kust

Här är en länk till vårt senaste nyhetsbrev där vi också önskar God Jul och Gott Nytt år från oss alla till er alla!

Länk: Nyhetsbrev

2019-12-13Vill du veta hur vi arbetar med individinriktade insatser?

I den här filmen får du mer information om hur delar av vårt individinriktade arbete kan gå till. Kika gärna på filmen!

Länk: Informationsfilm Älv & Kust

2019-11-27Verksamhetsplanering

Styrelsens, våra lokala ledningsgrupper och våra medarbetare har samlats för att ägna tid åt verksamhetsplanering på både kort och lång sikt. En givande dag med bra och kreativa dialoger.

2019-10-25


» Tidigare nyheter