Tillsammans skapar vi möjligheter


Tjörn - KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Nu pågår planering inför KUR och 2020. Vill du veta mer, kontakta Katarina Broander. Hennes kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Vi har sedan en tid har vi erbjudit KUR i våra kommuner med positiva resultat. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. KUR är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, teaterbesök ingår. Vi ingår i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt intressant att få vara en del av.


« Tillbaka