Tillsammans skapar vi möjligheter


Tjörn - AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiva och är en friskfrämjande aktivitet som finns inom ramen för vårt förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. AKTIV är till för dig som har ett behov av en "för-rehabiliterande" insats för att främja eller bibehålla god hälsa.

Vi erbjuder medborgare att träffa en fysioterapeut/personlig tränare för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på STC Stenungsund, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 16-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta din planering för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden igen.

För att anmäla sig till AKTIV ringer man Närhälsan Rehab Stenungsund, telefon
010-473 32 70 eller mail narhalsan.rehab.stenungsund@vgregion.se.

Fredrik Thomsen ansvarar för AKTIV på Samordningsförbundet Älv & Kust, hans kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss.

Dokument: Informationsbrochyr AKTIV


« Tillbaka