Tillsammans skapar vi möjligheter


Länk till hemsidan

Arkiv - Ale - Fysisk träning Ale

Det rör sig om planerad grupp för fysisk träning för patienter inom psykiatriska öppenvården. Träningen kommer att ledas av öppenvårdens sjukgymnast och arbetsterapeut. Gruppen kommer att bestå av patienter med varierande funktionsnivå, där man kombinerar ett bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk träning.

Dokument: Fysisk träning i Ale


« Tillbaka