Tillsammans skapar vi möjligheter


Arkiv - Ale - Föreningspool Ale

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspool.
Personerna ska i poolen kunna utföra både praktiska och administrativa göromål för föreningar i Ale kommun.
Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna arbetsmarknaden.

Dokument: Föreningspool Ale


« Tillbaka