Tillsammans skapar vi möjligheter


Arkiv - Tjörn - Tjörnteamet

- att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer som är i behov av samordnad rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och möjligheten att leva ett självständigt liv.

- att genom en gemensam bedömning/utredning ge bättre förutsättningar för personer boende i Tjörns kommun med sammansatt problematik och/eller rehabiliteringsbehov komma ut på arbetsmarknaden och därmed klara sin egen försörjning.

- att minska kostnaderna för samverkande myndigheters försörjningssystem samt borga för en större rättssäkerhet och gemensam syn på individens möjligheter och förutsättningar.

Dokument: Tjörnteamet


« Tillbaka