Tillsammans skapar vi möjligheter


KontaktÖvriga kontaktpersoner

Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet
Telefon: 0303-23 86 21, e-post: malin.jaconelli@kungalv.se

Pernilla Wiklund, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 0705-907 657, e-post: pernilla.wiklund@skola.kungalv.se

Helen Samuelsson, arbetsterapeut Samverkansteamet
Telefon: 0700-82 51 06, e-post: helen.b.samuelsson@vgregion.se

Katja Bårman Nyqvist, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon:031-97 63 96, e-post: katja.barmannyqvist@ockero.se

Katarina Broander, rehabvägledare Samverkansteamet och ansvarig för KUR
Telefon: 031-365 82 29, e-post: katarina.broander@majornalinne.goteborg.se

Fredrik Thomsen, rehabvägledare/Hälsoutvecklare Samverkansteamet
Telefon: 010-488 71 15, e-post: fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se

Anna Stefan, psykolog Samverkansteamet
Telefon: 031-365 51 96, e-post: anna.stefan@orgryteharlanda.goteborg.se

Marie Hermanson, processtöd SUS
Telefon: 070-288 69 95 , e-post: marie.hermanson@sofvg.seLedning

Per Liljebäck, förbundschef (sjukskriven)

Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef
Telefon: 010-486 82 18, e-post: ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se