Tillsammans skapar vi möjligheter


Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


Ledning

Henrik Svedberg, förbundschef Telefon: 073-712 99 33 e-post: AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2020


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 5 20200615


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 4 20200508


Dokument: » Revisionsberättelse 2019


Aktivitetskalender

Under våren 2020 kommer arbetet med aktivitetskalendern.se vara vilande. Du kan [...]


SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell s [...]


KUR byter namn till SIA

Sedan en tid ingår vi i ett nationellt projekt, KUR (Kulturunderstödd rehabili [...]


Styrelse 2020-04-01 - 2021-03-31


Dokument: » Remiss Samverkansteamet och Respondere


Dokument: » Remiss Samverkanteamet och Respondere


Dokument: » Årsredovisning 2019


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200320


Ordförande har ordet

Nu finns Årsredovisningen för 2019 att läsa under fliken Dokument. Nedan är [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200221


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200110


Dokument: » Remiss genomlysning


Dokument: » Attest- och delegationsordning


Dokument: » Information om genomlysning som konsultativt stöd


SIA - Skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


Dokument: » Delårsrapport 2019


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20191025


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20191122


Dokument: » Ansökan om medel från Samordningsförbundet Älv & Kust


Samverkan VG

Här finner du länkar till alla Samordningsförbunds som finns i Väster samt m [...]


Susam

Här finns all information om SUS som år vårt uppföljningssystem med bland an [...]


Finsam

På Finsams hemsida kan du läsa om bakgrund och motiv till finansiell samordnin [...]


Övriga kontaktpersoner

Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet Telefon: 0303-23 86 21, e-post:


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190920


Dokument: » Revisorer 2019-04-01 -- 2023-03-31


Information Genomlysning/Konsultativt stöd


Dokument: » Organisationsschema Älv & Kust


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190614


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190321


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190412


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » Kommunikationsplan 2019-2023


Dokument: » Jämställdhetsplan 2019


Dokument: » Dokumenthanteringsplan 2019-2023


Vår vision

Tillsammans skapar vi möjligheter


Dokument: » Genomlysning/Konsultativt stöd word


Dokument: » Årsredovisning 2016


Dokument: » Delårsrapport 2017


Dokument: » Årsredovisning 2017


Dokument: » Delårsrapport 2018


Dokument: » Årsredovisning 2018


Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018


Dokument: » Arvodesblankett


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190221


Dokument: » Revisionsberättelse 2018


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2019


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. Ge [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. G [...]


Samverkansteamet

Samverkansteamet består av rehabvägledare, arbetsförmedlare, arbetsterapeut, [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. G [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. Ge [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. Ge [...]


Samverkansteamet

På Tjörn finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för del [...]


Samverkansteamet

På Öckerö finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för d [...]


Samverkansteamet

I Stenungsund finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för [...]


Samverkansteamet

I Kungälv finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för del [...]


Samverkansteamet

I Ale finns också vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för d [...]


KUR besöker Hönö konsthall

Deltagarna på Öckerös första omgång av KUR (Kulturunderstödd rehabiliterin [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180615


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180924


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20181123


Dokument: » Broschyr AKTIV


Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd du kan söka om du har en psykiskt funktionsvaria [...]


Lokal ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn på Fregatten kl. 10.00


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Handläggarkonferens Marstrands havshotell 1 juni kl. 08.30-13.00


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Lokal ledninggrupp Ale och Kungälv, Konferens Ahlafors fabriker kl. 12.00-16.00

Gemensam lunch från 12.00, mötet startar 13.00


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Lokal ledningsgrupp Ale och Kungälv, SoFs lokaler Bilgatan 20, kl. 09.00-12.000


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Lokal ledningsgrupp Ale och Kungälv, Konferens Ahlafors Fabriker kl. 12.00-16.00

Vi startar med gemensam jullunch 12.00, mötesstart 13.00


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180320


Dokument: » Revisionsberättelse 2017


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180223


Dokument: » Intern kontrollplan


Dokument: » Förbundsordning Älv & Kust


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2018


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180112


Om oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsa [...]


Styrelsemöte Konferens Ahlafors Fabriker kl. 09.00-12.00


Styrelsemöte Sundsby Säteri kl. 09.00-12.00


Lokal ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn kl. 09.00-12.00

Kommunhuset, exakt lokal meddelas i kallelse


Lokal ledningsgrupp Kungälv Västra Gatan kl. 09.00-12.00


Lokal ledningsgrupp Ale, Konferens Ahlafors Fabriker kl. 13.00-16.00


Våra dokument

Välj dokumentkategori i lista till höger/nedan. Våra styrelseprotokoll, ve [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-09-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-10-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-11-29


Växtverkstan Billströmska

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkh [...]


Styrelsemöte Öckerö klockan 09.00-12.00


Styrelsemöte Stenungsund klockan 09.00-12.00


Styrelsemöte Sofs lokaler Rollsbo/Kungälv klockan 09.00-12.00


10 års jubileum!!!

En hel dag som ägnas åt vårt 10 års jubileum, på Stenungsbaden. Mer informa [...]


Kommunerna i vårt Samordningsförbund

Välj kommun (eller gemensamt) i listan till höger/nedan.


Webbläsare

Hemsidan är testad och fungerar i webbläsarna Firefox, Chrome, Safari, Edge, I [...]


Skärmstorlek

Hemsidan är byggd för alla skärmformat, från bildskärmar till telefoner.


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (juli 2003), skall alla besökare på [...]


Foton

De flesta av hemsidans foton är tagna av vår personal, och resterande är häm [...]


Ansvarig utgivare

Förbundschef Per Liljebäck, tel: 0703-05 27 04


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-03-29


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-05-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-06-20


Lokal Ledningsgrupp Ale

Lokal Ledningsgrupp Ale klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Ale

Lokal ledningsgrupp 31 oktober klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Ale

Lokal ledningsgrupp Ale klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Kungälv

Lokal Ledningsgrupp Kungälv klockan 08.30-12.00


Lokal Ledningsgrupp Kungälv

Lokal Ledningsgrupp Kungälv klockan 08.30-12.00


Lokal Ledningsgrupp Kungälv

Lokal Ledningsgrupp Kungälv klockan 08.30-12.00


Lokal Ledningsgrupp Stenungsund/Tjörn

Lokal Ledningsgrupp klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Stenungsund/Tjörn

Lokal ledningsgrupp Stenungsund/Tjörn klockan 13.00-16.00


Dag för verksamhetsplanering 2018

De lokala ledningsgrupperna/beredningsgrupperna arbetar gemensamt med Samordning [...]


Styrelsemöte och Styrgrupp

Styrelsemöte Sundsby Säteri från 08.30. Styrgruppsmöte gällande Samverkanst [...]


Samverkansteamet Uppstartskonferens

Samverkansteamet i Öckerö har en tvådagars uppstartskonferens på Marstrands [...]


Lokal ledningsgrupp Kungälv


Lokal ledningsgrupp Stenungsund Tjörn


Konferens Samverkanscentrum

Uppstartsdialog Samverkanscentrum Fars Hatt


Metoddag Team Stenungsund Tjörn

Metoddag 9-12 Stenungsögården för kommunvisa teamet


Samordningsförbundets dag

Boka redan nu av 16 oktober då Samordningsförbundets dag går av stapeln på N [...]


Dokument: » Revisorer 2017-04-01 - 2019-03-31


Dokument: » Revisionsberättelse 2016


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-02-24


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2017


Utvärdering Samverkansteamet 2016


Dokument: » Verksamhetsplan 2017


Framsteget

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 [...]


Om oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsa [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-05-27


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-06-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-10-27


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-11-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-09-16


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2016


Dokument: » 2016 Delårsrapport


Dokument: » Revisionsberättelse 2015


Lokal ledn.grupp Stenungsund och Tjörn

LLG Stenungsund och Tjörn 5 dec kl. 08.30 - 11.00.


2016-10-04 Lokal ledn.grupp Stenungsund och Tjörn

4 oktober kl. 13.15 – 16.00 Lokal Ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn


2016-10-18 Lokal ledn.grupp Kungälv

18 oktober kl. 08.30 – 12.00 Lokal Ledningsgrupp Kungälv


2016-10-24 Samordningsförbundens dag

24 oktober kl. 09.00 – 16.00 Samordningsförbundens dag i Göteborg


2016-10-26 Lokal ledn.grupp Ale

26 oktober kl. 13.00 – 16.00 Lokal Ledningsgrupp Ale


2016-10-27 Jämställdhetskonferens

27 oktober kl. 09.00 – 12.00 Jämställdhetskonferens Fars Hatt i Kungälv


2016-10-27 Styrelsemöte Fars Hatt i Kungälv

27 oktober kl. 13.00 – 16.00 Styrelsemöte Fars Hatt i Kungälv


2016-11-08 Lokal ledn.grupp Stenungsund och Tjörn

8 november kl. 13.15 – 16.00 Lokal ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn


2016-11-10 Workshop ESF-projekt

10 november kl. 09.00 – 13.00 Workshop ESF-projekt Inkluderande rehabilitering


Konferens Stenungsbaden

23 november kl. 09.00 – 12.00 Konferens kommande Verksamhetsplan för 2017. St [...]


Styrelsemöte Stenungsbaden

23 november kl. 13.00 – 16.00 Styrelsemöte. Stenungsbaden Stenungsund


Lokal ledn.grupp Kungälv

7 december kl. 08.30 – 12.00. Lokal Ledningsgrupp Kungälv


Lokal ledn.grupp Ale

7 december kl. 13.00 – 16.00 Lokal Ledningsgrupp Ale


Dokument: » 2015 Förvaltningsberättelse


Dokument: » 2015 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-10-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-11-25


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-02-26


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-04-04


Dokument: » 2015 Ekonomisk årsredovisning


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2015


Inkluderande rehabilitering

Inkluderande rehabilitering har varit ett ESF-finansierat förprojekt, med syfte [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-09-11


Föreningspool Ale

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspoo [...]


Föreningspool Stenungsund

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i Arbetsmarknadsen [...]


Tjörnteamet

- att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer so [...]


Kungälvs kommun


Stenungsunds kommun


Tjörns kommun


Arbetsförmedlingen


Försäkringskasssan


Västra Götalandsregionen


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-06-26


Dokument: » 2014 Ekonomisk årsredovisning


Dokument: » 2014 Förvaltningsberättelse


Dokument: » Revisionsberättelse 2009


Dokument: » Revisionsberättelse 2010


Dokument: » Revisionsberättelse 2011


Dokument: » Revisionsberättelse 2012


Dokument: » Revisionsberättelse 2013


Dokument: » Revisionsberättelse 2014


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-04-22


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-03-17


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-02-20


Föreningspool Tjörn

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspoo [...]


Ale kommun


Kontaktuppgifter

AnnKatrin Österman Samordnare Samordningsförbundets Samverkansteam och Utgån [...]


Utgångspunkten Kungälv

Att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att ungdomar och [...]


Fysisk träning Ale

Det rör sig om planerad grupp för fysisk träning för patienter inom psykiatr [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-11-25


Dokument: » 2014 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-10-17


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-05-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-03-21


Dokument: » 2013 Förvaltningsberättelse


Dokument: » 2013 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » 2012 Bilagor förvaltningsberättelse


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-02-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-11-28


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-10-18


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2014


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-06-14


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-05-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-03-26


Dokument: » 2012 Årsredovisning förvaltningsberättelse


Dokument: » 2012 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-02-22


Organisationsskiss


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2013


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-11-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-10-12


Dokument: » 2012 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-09-14


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-06-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-04-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-03-23


Dokument: » 2011 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-02-24


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-11-25


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2012


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-10-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-06-10


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-04-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-03-18


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-02-11


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2011


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-11-26


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-10-22


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-09-24


Dokument: » 2010 Delårsrapport förvaltningsberättelse jan-aug 2010


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-06-11


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-04-09


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-03-19


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-02-12


Dokument: » 2009 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » 2009 Förvaltningsberättelse


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2010


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-11-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-10-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-09-18


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-06-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-04-03


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2009


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-02-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-11-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-10-08


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-09-04


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-06-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-05-06


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-04-03


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2008


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2008-03-05


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2008-01-29


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-11-27


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-10-11


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-09-05


Avstampet - Avtal och uppdragsbeskrivning


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-08-28


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-05-28


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-04-02


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-03-23


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-02-06


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-01-12


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-11-27


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-11-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-10-03


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-09-08


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-08-14


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-06-20


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-05-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-03-24


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-02-14


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-01-19


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-12-06


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-11-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-09-13


« Tillbaka